اجرای موتورخانه دانشگاه خواهران امام صادق (ع)

توضیحات کلی

  • زمان تمام : 15/8/1395

  • هزینه : **** تومان

  • ویژگی ها : PHP, HTML, CSS, JS

اجرای موتورخانه

اجرای موتور خانه و استخر دانشگاه امام صادق (ع)

نصب و راه انداری 2عدد بویلر اب گرم به ظزفیت 800000 kcal/ hr با ظرفیت ابگیری 4.5 تن ساخت شرکت پاکمن  با مدلphw 91

نصب وراه اندازی 2 عدد چیلر اب خنک به ظرفیت 140 تن تبرید ساخت کارخانه nic با مدل NCW 140-2-6

نصب و راه اندازی راه اندازی استخر سونا و جکوزی و تصفیه خانه نصب تجهیزات و لوله کشی

نصب و راه اندازی 2 عدد هواساز  با ظرفیت 150000 BTU/HR ساخت شرکت هواساز

نصب و راه اندازی دو عدد برج خنک کننده با ظرفیت 200 تن ساخت شرکت پرتو ابگردان

نصب و راه اندازی 3عددپمپ و بوستر پمپ های آبرسانی با ظرفیت 13 m3/hr ساخت شرکت CALPEDA

نصب و راه اندازی 2 عدد پمپ و بوستر پمپ آتش نشانی با طرفیت 100 m3/hr ساخت شرکت pentax مدل CBT1000

نصب و راه اندازی 4 عدد پمپ برج خنک کننده با ظرفیت 205 m3/hr با مدل RN 80-250  ساخت شرکت پمپ ایران

نصب و راه اندازی 3 عدد پمپ فن کوئل با ظرفیت 61 m3/hr  با مدل EN-65-315 ساخت شرکت پمپ ایران

نصب و راه اندازی 2 عدد سختی گیر با ظرفیت 2000 لیتر ساخت شرکت پاکمن

نصب و راه اندازی 2 عدد پمپ هواساز با ظرفیت 32 m3/hr ساخت شرکت پمپ ایران مدل EN 50-135

نصب و راه اندازی 3 عدد پمپ برگشت ابگرم با ظرفیت 50 m3/hr ساخت شرکت نوید موتور

نصب و راه اندازی 2 عدد مشعل با ظرفیت 1395 kw ساخت شرکت ایران رادیاتور با مدل dp2a

 

 

[pullqu راه اندازی موتورخانه ote align=”right”]

 

سایر نمونه کارها