هتل قلب شهید رجایی

  • نگهداری موتورخانه
  • نگهداری موتورخانه
  • نگهداری موتورخانه
  • نگهداری موتورخانه
  • نگهداری موتورخانه
  • نگهداری موتورخانه
  • زمان تحویل گرفتن : 15/07/1395

  • بودجه: **** تومان

  • تکنولوژی ها:

نگهداری موتورخانه

نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

تجهیزات موتورخانه

دارای

3عدد بویلر اب گرم چدنی سوپر 400 11پره به ظزفیت 288000 kcal/ hr با ظرفیت ابگیری 0.7 تن ساخت پاکمن

3 عدد چیلر هوا خنک به ظرفیت 80 تن تبرید ساخت کارخانه nicا

3عددپمپ و بوستر پمپ های آبرسانی 15 اسب با ظرفیت 3.5 m3/hr ساخت شرکت pentax

2 عدد پمپ و بوستر پمپ آتش نشانی با طرفیت 15 m3/hr ساخت شرکت pentax

3 عدد پمپ فن کوئل با ظرفیت 20 m3/hr  با ساخت شرکت پمپ ایران

1 عدد سختی گیر رزینی frp با ظرفیت 90000 گرین لیتر ساخت شرکت پاکمن

3 عدد پمپ برگشت ابگرم با ظرفیت 5 m3/hr ساخت شرکت گرانفوس

3 عدد پمپ خطی گرمایش از کف با ظرفیت 5 m3/hr ساخت شرکت گرانفوس

3عدد مشعل با ظرفیت 500 kw ساخت شرکت ایران رادیاتور

5 عدد منبع کوئیلی با ظزفیتهای 5000 لیتر و 3000 لیتر و 2000 لیتر و 2 عدد 1000 لیتری

هواساز 15000 cfm  برای سالن های همایش