رزین سختی گیر

رزین سختی گیر

رزین (Resin)یک نوع ترشح هیدروکربنی از تعدادی از گیاهان است. رزین در فارسی همان صمغ یا از صمغ کاج مخروطی شکل با صمغ پوشاندن است که اساسا گرفته می شود.

این صمغ به دلیل خواص شیمیایی و مکان های مورد استفاده آن بسیار مشهور شده است. رزین در تولید لا ک و جلا دهنده ها، چسبها و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود .

دانه های رزین که به صورت معمول از پتاسیم و یا سدیم پوشانده شده اند با عبور آب سخت از روی این رزین، یون منیزیم و کلسیم جایگزین با سدیم و پتاسیم می شود.

پس از شستوشوی رزین (wash Back) با عبور از روی آب نمک درون تانک نمک دوباره خاصیت خود را بهدست می آورد. به عبارت دیگر سدیم و پتاسیم دوباره احیا میگردند.

در تمامی سیستم های سختی گیر با رزین واجب است که به صورت دورهای، رزین شستوشو معکوس صورت بگیرد. اما در بعضی از سختی گیرهای جدید این عمل به صورت خودکار صورت می گیرد.بسته به نوع رزین استفاده شده در محصوالت رزین باید تا حدود 10سال تعویض گردد.

اما این رزین اگر از کیفیت خوبی برخوردار باشد و از آب شهر در تغذیه آن استفاده شده باشد، این عدد تا 15 سال هم میتواند ارتقا یابد.

متداولترین رزین مورد استفاده در سختی گیرهای صنایع غذایی، رزین پرولایت C100E است. رزینهای تبادل یونی جایگزین مناسب تر و قابل انعطاف تری نسبت به زئولیت های طبیعی یا مصنوعی هستند. همچنین، رزینهای تبادل یون در فرایند تصفیه بیو دیزل بسیار مؤثر هستند.

انواع رزین از نظر یون فعال

مشخصات کلی رزین تبادل یونی (Resin Exchange Ion ) ماتریس پلیمری حل نشدنی است که حاوی یونهای ناپایدار قادر به تبادل با یون در محیط اطراف است.

رزینها برحسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم میشوند:

رزینهای کاتیونی قوی Cation Acidis Strong SAC

رزینهای کاتیونی ضعیف Cation Acidis Weak WAC

رزینهای آنیونی قوی Anion Basic Strong  SBA

رزینهای آمونیونی ضعیف Anion Basic Weak WBA

رزینهای کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون هایی هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب نیست.

مزیت رزین های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای کاتیونی قوی است، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیاءهای مکرر میگردد.

رزینهای آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون های موجود در آب است. رزینهای آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسیدسولفوریک،کلریدریک و نیتریک است.

این رزینها مقاومتر از رزین آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم های تصفیه آب کاربرد بیشتری دارند.از رزینهای آنیونی و رزینهای کاتیونی در فرایند تبادل یونی استفاده زیادی می شود. رزینهای آنیونی جذب یون های منفی و رزین های کاتیونی جذب یون های مثبت را بر عهده دارند.

نحوه محاسبه ظرفیت رزین و انتخاب سختی گیر

واحد محاسباتی ظرفیت دستگاه سختیگیر گرین است.واحد سختی در سیستم امریکایی گرین در گالن gpg است هر یک gpg معادل وجود یک گرین معادل 64/8 میلیگرم کربنات کلسیم در یک گالن 3/87 لیتر آب است.

بنابراین یک سختیگیر 50.000 گرین میتواند 50.000 گالن آب با سختی gpg 1 را تعویض یون کند و سپس باید وارد سیکل احیاء شود. مثال برای نرم سازی 100 گالن در دقیقه آب با سختی gpg 7 مورد نیاز است بنابراین داریم
m/grain 500 = gpm 100 ×gpg 5 به 500 گرین در دقیقه ظرفیت سختی گیر احتیاج داریم. حال چنانچه بخواهیم سیکل عملکرد دستگاه 10 ساعت باشد، داریم:

grain 300.000 = hr 10 ×hr/min 60 ×g/grain 500 به یک سختیگیر 300.000 گرین احتیاج است.

از آنجاکه واحد سختی در ایران ppm است و هر gpg معادل ppm 17.1 است فرمول محاسبه سختی گیر به شکل زیر خواهد بود:

فرمول سختی گیر

زمان تعويض رزين به عوامل زير بستگي دارد:

1.دلیل اول تعویض رزین، مجاورت آنها با آب شهری کلردار است. بعد از تقریبا 10 سال، رزین شکسته میشوند و بسیار تکه تکه می شوند که فشار آب را درون مخزن محدود می سازند. در صورت خرابی distributer bottom صفحه ای است که در خروجی زیر لا یه سیلیس قرار داده میشود و روی آن نازل های برنجی بوده که آبرا از خود عبور داده و به خروجی هدایت می کند.

این صفحه مانع از خروج سیلیس و رزین از سیستم شده و آب تمیز عبوری از الیه را به سیستم تزریق میکند.می بایست آن را بازدید و در صورت نیاز برای تعمیر و یا تعویض آن اقدام نمود.

2.زمانی است که رزینها با رشد جلبکهای درون مخزن آلوده شده باشند. این موضوع معمولا قابل رؤیت است و در مخزنهایی روی میدهد که در محیط بیرونی نصب شده اند.

3.مقدار قابل توجهی شن درون مخزن باشد، به دلیل وجود آب چاه این مشکل پیش می آید و به همین دلیل همیشه توصیه شده است که یک فیلتر رسوب زدا قبل از ورود آب به سختی گیر وجود داشته باشد. شن موجود در بستر رزین باعث خواهد شد تا فشار آب ضعیفی داشته باشید.

تنها راه حل این مشکل، بیرون آوردن رزین و شن درون مخزن است. گاهی جایگزینی رزین جدید از جداسازی شن از رزین قدیمی بسیار برای شما راحت تر است.

4.هنگامی که یک مخزن رزین برای ماهها و یا سالها بال استفاده می ماند و یا بوی تندی از رزینها تشخیص داده میشود، زمانی است که باید رزین را تعویض کنید.

شما میتوانید با محلول کلر ضعیف، رزین ها را تمیز نمایید ولی باید رزین ها را خارج کنید و با محلول کلر قوی، مخزن را تمیز کنید و سپس از رزین های جدید استفاده کنید.

5 رزین هایی که توسط آهن و یا مواد آلی از بین رفته اند را میتوان با اضافه کردن محلول پاک کنندۀ رزین با دوز بالا (اسید سیتریک و یا سفیدکننده) تمیز کرد.
البته تعویض همیشه جواب خواهد داد.

فرهاد غلامی
فرهاد غلامی
متخصص سئو


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تهویه گستر راگا
جهت دریافت مشاوره کلیک نمایید