سختی گیر فایبرگلاس

سختی گیر فایبرگلاس

فروش انواع سختی گیر رزینی و اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در ظرفیت های مختلف :
سختی گیر فایبرگلاس
شماره تماس دفتر مرکزی: 88866514 – 021
88866493 – 021
شماره دفتر جنوب تهران: 55957723 – 021
شماره موبایل : 09124899678-09026699678
سختی گیر
سختی گیر رزینی
سختی گیر چیست،سختی آب چیست ؟
به ویژگی هایی از آب که با توجه به نوع و میزان مواد حل شده در آن تغییر می کند خواص شیمیایی آب گویند. سختی آب یکی از ویژگی های شیمیایی آب است که به واسطه وجود یونهای کلسیم و منیزیم ایجاد میشود.
به بخشی از مواد و فلزات محلول در آب كه ماهیت رسوبی دارند و از تركیبات آهن، منگنز،استرانسیم، آلومینیوم و به خصوص كلسیم و منیزیم بوجود می‌‌آیند،سختی می گویند.
سایر ویژگیهای آب نظیر مقدار درجه اسیدی یا PH ،قلیائیت POH ،هدایت الکتریکی، حلالیت و هدایت ویژه آب هستند.
روشهای تعیین سختی آب:
دقیق ترین روش برای تعیین سختی آب، محاسبۀ آن از آنالیز کامل شیمیایی آب است. وقتی نمکی مانند کلرید سدیم، NaCl ، در آب حل میشود، دو یون جدا از هم Na و Cl به وجود میآید که به طور جداگانه اندازه گیری می شوند.
عملا میتوان فلز کلسیم را جداگانه و بدون توجه به ترکیب آن با بنیان بیکربنات HCO 3 که تولید بیکربنات کلسیم 2 (Ca (HCO3 میکند و یا بنیان سولفات،SO4 و تشکیل سولفات کلسیم CaSO4 ،تعیین نمود.
به همین ترتیب بنیانهای اسیدی را نیز بهطور جداگانه میتوان اندازه گیری نمود،
یعنی بیکربنات، سولفات و کلرید را بدون توجه به فلزات ترکیب شده با آنها مشخص میکنیم.
پیشگیری از تشکیل رسوب:
روشهای متعددی برای پیشگیری یا به حداقل رساندن رسوبگیری وجود دارد:
افزایش مقدار کل ذرات جامد که در اثر تبخیر آب سیستم گردش مجدد ایجاد شده است را میتوان به وسیله زیرکشی بخشی از آب و استفاده از آب جبرانی،کنترل نمود.
تمایل رسوب کردن کربنات کلسیم را میتوان با افزایش مواد شیمیایی بازدارنده کنترل کرد؛ مانند پلی فسفات ها که باعث حفظ حلالیت کربنات کلسیم در آب میشوند.
آب را میتوان با افزایش اسید (معمولاً اسید سولفوریک) پایین آورده و قلیائیت را کاهش داد. اما افزایش اسید نباید در حدی باشد که خوردگی را افزایش دهد.
می توان قبل از استفاده، آب را تصفیه کرد تا اجزای کلسیم، منیزیم و آهن که غیرقابل انحلال ایجاد میکنند،حذف شوند.
سختی آب در مناطق مختلف ایران:
کیفیت آب میتواند به صورت چشمگیري از یک منطقه نسبت به منطقه دیگر و متناسب با منابع آبی آن منطقه و مواد معدنی موجود در آب، تغییر کند. بسیاری از شهرهای کویری ایران که خاک قلیایی(خاکی مملو از فلزات قلیایی خاکی) دارند،
از جمله شهرهای قم، زاهدان، گرمسار و سمنان هستند که میزان سختی آب در آنها بالا ست، به طوری که در استان های سیستان و سمنان، ساالنه چندین بار باید پوشالهای کولر آبی را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کرده است تعویض کرد.
سختی گیر (Softener Water)
برای کاهش سختی آب چهار روش عمده وجود دارد:
1 روش تعویض یونی (Exchange Ion )با استفاده از بستر رزینی(Resin)
2 روش اسمز معکوس (Osmosis Reverse)
3 روش سختیگیر پلیفسفات
4 روش مغناطیسی و الکترومغناطیسی (الکترونیکی)
سختیگیر رزینی، سختیگیر مکانیکی یا سختیگیرهای تبادل یونی، رایجترین انواع سختیگیر در بازار هستند. سختی گیرهای شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان (نرمکننده) به آنها رجوع می شود.
اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمیکنند، بلکه از ته نشین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح، جلوگیری میکند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب است. فقط سختی گیرهای تبادل یونی (رزینی) و برخی روشهای فیلتراسیون این کار را انجام میدهند.
سختی گیر فایبرگلاس
سختی گیر فایبرگلاس
این سختی گیرها دارای پنج سیکل عملیاتی به جای سه سیکل موجود درسیستم های قدیمی است که عبارتاند از:
1ـ سرویس 2ـ شستوشوی معکوس 3ـ احیاء 4ـ پرکن منبع نمک 5ـ شستوشوی سریع
در سیکلهای 2 و 3 عملیات با آب سخت انجام می پذیرد در حالی که رزین داخل منبع اشباع می باشد. لذا آب سخت به داخل منبع وارد شده و تمام حجم منبع را فرا میگیرد.
در این شیرها علاوه بر سیکل 4 ؛ سیکل حیاتی پروسسی 5 پیش بینی شده که دقیقا شده در سختی گیر را با سرعت قبل از سیکل سرویس وارد عمل شده و آب سخت و شور جمع بالا به فاضلاب هدایت کرده و سپس سیکل 1 آغاز می گردد.
مراحل راه اندازی سختی گیرها
در هنگام راه اندازی دستگاه قدم به قدم موارد ذیل، با دقت تمام اجرا گردند:
1 شارژ رزین و سیلیس
1ـ الف) شارژ رزین و سیلیس در منابع FRP :ابتدا سیلیس از بالای منبع به داخل منبع ریخته می شود و پس از آن نسبت به شارژ رزین اقدام میگردد.
روش تنظیم سختی گیر اتوماتیک
در این حالت میتوان لوله مرکزی را از منبع در آورده و پس از شارژ سیلیس و رزین آن را از بالای منبع فرو برد، و با چرخش آن را تا کف منبع به داخل منبع هدایت کرد، با توجه به حالت مخروطی سر آب جمعکن نصب شده به لوله مرکزی، این
امر به راحتی میسر خواهد بود.
اگر بیرون آوردن لوله مرکزی دارای مشکلاتی از نظر ارتفاع فضای نصب باشد، میتوان در حالتی که لوله در داخل منبع می باشد،
مواد را با یک قیف از اطراف لوله مرکزی به داخل منبع ریخت. ولی باید توجه کرد با مسدود نمودن موقتی مجرای لوله مرکزی توسط پارچه از نفوذ رزین در هنگام شارژ، به داخل لوله جلوگیری گردد.
1ـ ب) شارژ رزین و سیلیس در منبع فلزی: در این حالت اگر در بالای منبع فلنچ نصب شده باشد پس از باز کردن آن، مواد را در حالی که لوله در داخل دستگاه قرار دارد شارژ کرده و سپس فلنچ مذکور بسته میشود.
در حالتی که فلنچ بالا برروی منبع نباشد، انجام عملیات شارژ منابع مشابه منابع FRP از طریق بوشن”2/5 نصب شده بر باالی منبع انجام می پذیرد.
2 .نصب لوله و آب پخش کن بالایی
در این مرحله لوله را از پایین به داخل سوراخ میانی شیر با حرکت رو به بالا و همزمان چرخشی جا میزنیم توجه شود که سرلوله کمی سنباده زده شده و دقیقا قبل ازجا زدن خیس گردد.
تا از صدمه رساندن به واشر داخل گلوئی جلوگیری گردد. ضمنا قبل ازجا زدن لوله آب پخش کن بالا را روی لوله سوار نموده، و پس از جازدن لوله در داخل مجرای میانی شیرآب پخش کن را به سمت بالا کشیده و در داخل گلوئی شیر قرار داده و با کمی چرخش آن را قفل نمائید .
دقت گردد که آب پخش کن از جایش خارج شود حتما قفل شده باشد.حال آب پخش کن بالا و شیر روی لوله سوارشده و از قبل نیز آب جمع کن انتهایی لوله نصب شده است، و برای نصب روی منبع مرحله بعد را اجرا می نماییم.
روش تنظیم سختی گیر اتوماتیک
3 .قراردادن لوله و نصب شیر در روی منبع در این مرحله لوله و شیر را که روی لوله نصب شده است را به داخل منبع گذاشته و با فشار و کمی چرخش به سمت پایین فرو میبریم توجه شود که اگر منبع FRP است نیازی به بستن تفلون
نمی باشد و واشرگلوئی سیاه رنگ بزرگ شیر برای آب بندی بین شیر و منبع کافی است.
ولی اگر منبع فلزی میباشد حتما دو دنده ابتدائی را تفلون نبندید و دندههای بالاتر را تفلون بزنید این امر از دنده به دنده بسته شدن شیرجلوگیری می نماید. حال لوله و شیر نصب شده را به سمت بوشن فلزی در منابع فلزی و در منابع FRP فشار داده و با چرخش لوله را به کف سختی گیر رسانده و به آرامی روی منبع بوشن میبندیم.
در حالت بوشن فلزی از دنده به دنده شدن باید پرهیز نمود.توجه شود در این مرحله چرخش با دقت انجام شود. هنگام فرو بردن لوله چون سر آب جمعکن پایین مخروطی است با کمی چرخاندن در رزین جا باز کرده و به پایین می رود و نیازی به فشار خیلی زیاد نمی باشد.

 1. اتصال ورودی خروجی آب و دیگر اتصالات به شیر چند راهه: در این مرحله دستورالعمل بهره برداری از شیرهای چند راهه که در جعبه شیر قرار دارد حتما مطالعه نموده و طبق دستورالعمل اتصالات را نصب نمائید. دقت شود در هنگام نصب لوله به شیر از اتصالات پلاستیکی تحویلی استفاده شود.
  تنظیم سختی گیر FRP
  روش تنظیم سختی گیر اتوماتیک
  روش تنظیم سختی گیر اتوماتیک
  روش تنظیم سختی گیر اتوماتیک
  تنظیم سختی گیر FRP
  مرحله 1 In Serve RUN بهره برداری :
  با توجه به ظرفیت سختی گیر در سایز ها و اندازه مختلف و میزان مصرف مصرف کننده ها
  مرحله 2 احیاء REGEN :
  شست و شوی معکوس Back Wash باید حدود 8-15 دقیقه انجام شود.
  حرکت از بالا به پایین محلول آب و نمک در بستر رزین (Downflow Brine Function) باید حدود 15-50 دقیقه انجام شود.
  شست وشوی آرام (60 Slow Rinse) باید حدود 15 – 60 دقیقه انجام شود.
  شست وشوی سریع (Fast Rinse ) باید حدود 6-12 دقیقه انجام شود.
  مرحله 3 In Serve RUN بهره برداری :
  پر شدن تانک محلول آب و نمک (Salt Tank Refill) باید حدود 25 دقیقه تنظیم شود.
 2. بهره برداری Serve RUN
  شرح عملیات
  برای تماس مناسب بین رزین و آب شدت جریان پیشنهادی 10 تا 45 لیتر در دقیقه به ازای هر متر مکعب
  زمان (دقیقه)
  با توجه به ظرفیت سختی گیر
 3. احیاء REGEN
  شرح عملیات
  الف) شست وشوی معکوس Back Wash :زمان مورد نیاز برای بک واش، بسته به میزان ذرات معلق موجود در منبع تأمین آب دارد. اگر در آب، آهن وجود دارد، حد بالایی این بازه زمانی را برای مدت زمان بک واش انتخاب کنید. میزان جریان بک واش، توسط یک اوریفیس موجود در شیر کنترلی سختی گیر، تنظیم می شود. زمان بین 8-15 دقیقه
  ب) حرکت از بالا به پایین محلول آب و نمک در بستر رزین (Downflow Brine Function) :
  این فعالیت، در واقع بخش اول ترکیب آن با فعالیت شست وشوی آرام است و شیر کنترلی برای انجام هر دوی این فعالیت ها در یک موقعیت باقی می ماند. برای انجام این فعالیت، محلول آب و نمک اشباع، توسط شیر سختی گیر از سمت مخزن نگهداری این محلول مکش شده و پس از مخلوط شدن با آبی که از داخل ونتوری انژکتور عبور می کند.
  وارد بستر رزین برای احیای آن می شود. به خاطر داشته باشید که محلول اشباع آب و نمک، دارای 300 گرم نمک در لیتر است.شدت جریان آب پیشنهادی 5 تا 10 لیتر در دقیقه به ازای هر متر مکعب
  زمان با توجه به میزان نمک مورد نیاز برای احیا و نرخ جریانی که محلول آب و نمک را وارد بستر می کند دقیقه 50
  ج) شست و شوی آرام (Slow Rinse) :
  همان طور که در متن بالا هم اشاره شد، فعالیت شست وشوی آرام، در واقع ادامه فعالیت قبل است. با این تفاوت که در این فعالیت، دیگر مکش محلول آب و نمک را نخواهیم داشت. ادامه حرکت جریان آب در داخل انژکتور، باعث انجام فعالیت
  شست وشوی آرام می شود.
  شدت جریان آب پیشنهادی 5 تا 10 لیتر در دقیقه به ازای هر متر مکعب توصیه می شود که مجموع مدت زمان انجام فعالیت های حرکت از بالا به پایین محلول آب و نمک در بستر رزین و شست وشوی آرام، حدوداً سه برابر مدت زمان تعیین شده برای حرکت محلول آب و نمک در رزین باشد. یعنی، اگر مثال بالا را در نظر بگیریم، مدت زمان کل برای انجام این دو فعالیت، سه برابر زمان
  تعیین شده یعنی 57 دقیقه خواهد بود. 60-15 دقیقه
  چ) شست وشوی سریع (Fast Rinse) :
  عملیات شست وشوی سریع، توسط همان نازل بک واش شیر کنترلی انجام می شود.بنابراین، دبی آن برابر دبی بک واش است. به عنوان مثال، برای مصارف خانگی و نیمه صنعتی، مقدار پایین این بازه و برای مصارفپیش تصفیه سیستم های اسمز معکوس، آب مقطرسازی، بویلر و سایر مصارف صنعتی، مقدار بالای این بازه توصیه می شود.
  بسته به حجم رزین و مورد استفاده سختی گیر (رفع شوری) 12-6 دقیقه
 4. بهره برداری مجدد In Serve RUN
  پر شدن تانک محلول آب و نمک Salt Tank Refill :
  در این فعالیت، یک جریان آب کنترل شده وارد مخزن محلول آب و نمک می شود تا آن را برای سیکل بعدی احیا آماده کند. باید این نکته را مدنظر داشت که هر لیتر آب خالص، می تواند حدود 300 گرم نمک را در خود حل کند.
  با توجه به میزان نمک و شدت جریان شیر کنترلی، زمان تعیین می شود. برای مثال با دبی آب 2 لیتر در دقیقه، و مقدار آب مورد نیاز برای حل 16000 گرم نمک، معادل 50 لیتر آب خواهد بود که با توجه به دبی تعریف شده، مدت زمان لازم برای پر شدن مخزن محلول آب و نمک، 25 دقیقه خواهد شد.
فرهاد غلامی
فرهاد غلامی
متخصص سئو


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تهویه گستر راگا
جهت دریافت مشاوره کلیک نمایید