محصولات

سختی گیر

سختی گیر رزینی برای سختی گیری آب در صنایع کارخانه ها و موتورخانه ها و استخرها به منظور جلوگیری از رسوب و فرسودگی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد

10,110,000 تومان 10,100,000 تومان