سختی گیر

15,500,000 تومان

سختی گیر رزینی کاربرد سختی گیرها رزینی معمولا برای مصارف صنعتی، شهری و تجاری استفاده میشوند. از کاربردهای سختیگیر میتوان موارد زیر را نام برد:
1 آب آشامیدنی
2 آب جبرانی دیگ و رآکتور
3 برج خنک کننده با آب
4 آب با درجه خلوص بالا
5 خشکشوییها و رستورانهای بزرگ
6 حفاظت از عناصر انتقال حرارت و نازل اسپری
7 استفاده در اسمز معکوس و یا سیستم دیونیزه
8 تصفیۀ فاضالب
9 بازسازی آب

شناسه محصول: 22111001 دسته:

توضیحات

سختی گیر

برای کاهش سختی آب روش وجود دارد :

1.سختی گیر رزینی

2.روش اسمز معکوس

3.سختیگیر پلی فسفات

4.سختی گیر الکترومغناطیسی

5.روش تعویض یونی

6.زیرآب زنی یا Blowdown

سختی آب چیست :

به ویژگیهایی از آب که با توجه به نوع و میزان مواد حل شده در آن تغییر می کند خواص شیمیایی آب گویند. سختی آب یکی از ویژگیهای شیمیایی آب است

که به واسطه وجود یونهای کلسیم و منیزیم ایجاد میشود. سختی بهوسیلۀ مجموع نمک های کلسیم و منیزیم در آب بیان میشود اگرچه ممکن است

شامل آلومینیوم، آهن، منگنز، استرانتیم یا روی نیز باشد.

"<yoastmark

سختی ناپایدار (موقت) یا سختی کربناتی(Temporary) :

که ناشی از وجود کربناتها و بیکربنات های کلسیم و یا منیزیم در آب است و برحسب ppm بیان میشود برمبنای CaCO3

سختی پایدار (دائمی) یا سختی غیرکربناتی(Permanent) :

باقیماندۀ سختی به علت وجود ترکیبات دیگری از کلسیم و یا منیزیم در آب مانند سولفاتها، کلریدها،
نیتراتها، فسفاتها و یا سیلیکات های کلسیم و یا منیزیم، به وجود میآید که کربن در آن دخالت ندارد و
با یکای ppm بیان میشود. (برمبنای CaCO3)

همچنین سختی آب باعث افزایش رسوب در لوله ها و تجهیزات می شود :

یک لایه بسیار نازک رسوب میتواند به شدت بازده سطح انتقال گرما را تحت تأثیر قرار دهد جدول
نشان دهنده اثر ضخامت های مختلف لایه رسوب بر دمای یک مبدل گرمایی است

"<yoastmark

سختی گیر رزینی

نوعی سختی گیر مکانیکی بوده که رایجترین انواع سختیگیر در صنعت است و تنها راه حل برای نرم کردن

"<yoastmark

آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب است. سختیگیرهای تبادل یونی، یونهای سخت منفی و مثبت در آب سخت (کلسیم و منیزیم) را جذب و به جای آنها یون های سدیم مثبت و کلر منفی را جایگزین میکنند. بعد از اشباع شدن رزین ها به کمک آب نمک احیا میگردند.

 

 

 

 

ساختمان يك سختیگیر رزيني شامل اجزاي زير است:

"<yoastmark

1ـ شیر تخلیه هوا
2ـ فشارسنج
3ـ ورود آب از دستگاه
4ـ خروج آب از دستگاه
5  ـ شیر چند راهه
6  ـ شیر آب نمک
7ـ رزین
8  ـ آب بخشکن
9ـ صفحه آب بخشکن
10ـ لوله شستوشوی معکوس
11ـ شیر تخلیه آب
12ـ پایهها
13ـ آب نمک
14ـ مخزن نمک
15ـ دریچه بازدید

 

 

 

 

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “سختی گیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *