جناب آقای یزدانی مدیر برج گل یاس و مدرن فرمانیه

مصاحبه با جناب آقای یزادانی مدیر محترم برج گل یاس و مدرن فرمانیه که یکی از مشتریان تهویه گستر راگا می باشند.

ارتباط با تهویه گستر راگا
جهت دریافت مشاوره کلیک نمایید