الکتروموتور چیست و چه استفاده هایی دارد؟

الکتروموتور چیست و چه استفاده هایی دارد؟

الکتروموتور یا همان موتور های الکتریکی امروزه دربسیاری از وسایل استفاده می شوند. و همان طور که می دانیم این قطعه از دو بخش موتور و الکتریک تشکیل شده است که وظیفه انتقال انرژی الکتریسیته را بر عهده دارد، در این مطلب ما می خواهیم با خود الکتروموتور، انواع و اقسام، اجزای آن و همچنین  با کاربردهایش آشنا شویم …

الکتروموتوریا موتور الکتریکی چیست؟

الکتروموتورچیست و چه استفاده هایی دارد؟ الکتروموتور یا موتورالکتریکی یک نوع دستگاه الکتریکی است که وظیفه تبدیل الکتریسیته به حرکت مکانیکی را به عهده دارد. الکتروموتور دقیقا برعکس ژنراتور کار میکند چون ژنراتور حرکت مکانیکی را به جریان الکتریسیته تبدیل میکند. این دو دستگاه از هر نظری به جز عملکرد، مشابه هم هستند. الکتروموتوراکثراً توسط نیروی الکترومغناطیسی کار میکند امّا بعضی از آنها هم با جریان پیزوالکتریک و یا نیروی الکتروستاتیک عمل میکنند.بخش هایی در این الکتروموتوروجود دارد که یکسری از آنها به طور ساکن، که به نام استاتور، که یک آهنربای الکتریکی هم دارند و یکسری دیگر آز آنها متحرک، که به نام روتور شناخته شده است.

آشنایی باانواع الکتروموتور

الکتروموتور چیست و چه استفاده هایی دارد؟

الکتروموتورها از نظر ساختاری و طراحی به بخش های مختلف تقسیم می شوند:

 • موتور های جریان مستقیم یا AC
 • موتورهای جریان متناوب یا DC
 • الکتروموتور یک فاز
 • الکتروموتور سه فاز
 • موتورهای ذغالی و بدون ذغال
 • موتورهای دریایی(قابلیت استفاده در صنایع دریایی و کشتی سازی)
 • موتورهای ضد انفجار

معرفی واژه ها واصطلاحات عامیانه الکتریک

جریان الکتریکی

نسبت تغییرات بار الکتریکی از (q) به زمان (t) را جریان الکتریکی و واحد اندازه گیری آن آمپر ( A) است، اندازه گیری جریان الکتریکی توسط سیستمی به اسم آمپرمتر که به صورت سری در مدار نصب می شود، صورت می گیرد.

اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ کمیتی

اختلاف پتانسیل، مسبب جاری شدن جریان در یک مدار بسته می شود و واحد اندازه گیری آن (V) که به وسیله ولتمتر که به شکل موازی در مدار نصب می شود، صورت می گیرد.

ولت

اندازه مقدار الکتریسیته، برابر با میزان ولت یا ولتاژ است. ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه را گویند. به بیانی دیگر محرکی که الکترون های آزاد را به حرکت در می آورد ولتاژ الکتریکی نام دارد، اختلاف پتانسیل الکتریکی (R) بر حسب ولت (V) بیان میکنند.

آمپر

مقدار الکتریسیته جاری شده در یک مدار را آمپر گویند. در حقیقت زمانی که محرکی سبب حرکت الکترون ها در جهت خاصی می شود، جریان الکتریکی تولید می شود. جریان(I) را بر حسب آمپر (A) بیان می کنند.

وات

مقدار انرژی تولید شده را بر حسب وات بیان می کنند.به طور مثال برای مشخص کردن میزان وات برای لامپ های روشنایی نشان می دهد که این لامپ تا چه اندازه انرژی نور می تواند، تولید کند.

اهم

اهم یعنی مقاومت، ویژگی این ماده برای جلوگیری جریان الکتریکی در حال گذر (شار) در آن است .واحد اندازه گیری اهم، امگاست که بانماد(Ω)نشان داده می شود.این نام گذاری توسط یک فیزیکدان آلمانی، گـئورک زیمون اهم صورت گرفته است .

میدان الکتریکی یا مغناطیسی

محیط اصراف هر آهنربا را میدان الکتریکی یا مغناطیسی می گویندکه درآن ویژگی مغناطیس وجود دارد. میدان مغناطیسی در هر نقطه مساوی نیروی وارد شده بر بارسنجش واحد q0 معرفی می شود. ازدیدگاه دیگر، برای مشخص کردن میدان الکتریکی (E)، میزان نیرو (F) رابر بار q0 قسمت می کنیم.

مقیاس عمل الکتریکی و مقیاس قدرت ظاهری

مقیاس عمل الکتریکی وات بر ثانیه (W/S) ومقیاس قدرت ظاهری ولت آمپر (VA) یا مگاولت آمپر می باشد.

جریان نامی

یک دستگاه که در شرایط تعیین شده، قادر به عبور جریان از خود است، بدون آنکه حرارت آن بالا برود یا تحت فشارهای مکانیکی زیاده از حد قرار گیرد.

اجزای تشکیل دهنده موتورهای الکتریکی

الکتروموتور یا موتور های الکتریکی دارای اجزای متعدد و گوناگون هستند، که در اینجا می خواهیم، بخش های مهم واساسی آن را معرفی کنیم …

 • تغییر دهنده و یا سوئیچ چهت برق
 • آهن ربا
 • ذغال منتقل کننده
 • محور یا مرکز
 • منشا غنی برق DC
 • آرمیچر موتور الکتریکی

الکتروموتور ها از دید روند مصرفی به 2 بخش تقسیم بندی می شوند:

1)موتور الکتریکی یا (direct current) روند مستقیم DC

2) موتور الکتریکی یا (Alternative current) روند متناوب AC

موتورهای الکتریکی سیر مستقیم یا DC

الکتروموتور DC و یا سیر مستقیم شامل آرمیچری از آهن ربای مغناطیسی است. در الکتروموتور الکتریکی مستقیم برای به وجود آمدن آهن ربای مغناطیسی در آرمیچر، و جذب و دفع آهن ربای دائمی از خارج، که به وسیله سوییچ گردشی به اسم کموتاتور که مسیر جریان الکتریکی را در هر دوره، دوبار وارونه میکند، نیاز است. شتاب دوران موتور جربان مستقیم به گشتاور ترمزی ارتباط دارد، به گفته دیگر به ولتاژ ورودی و گشتاور جریان ورودی بستگی دارد.

فواید استفاده از الکتروموتورهای سیر مستقیم یا DC

 • توجه بالا در بررسی سرعت
 • گشتاور یکسان
 • بررسی خودمختار بدون نیاز به گشتاور
 • فراهمسازی میزان درست گشتاور در سرعت کم
 • بررسی و راه اندازی ساده

موتورهای الکتریکی سیر متناوب یا AC

الکتروموتور سیر متناوب شامل غیرخصوصی ترین دینام های مورد استفاده در صنعت و خانگی هستند. انواع مختلفی از الکتروموتورهای AC در صنعت وجود داردو اینکه الکتروموتورهای متنوع برای کارای مختلف استفاده می شود. با این حال که طرح ریزی موتور AC راحت تر از موتور DC است، اما برای کنترل شتاب و گشتاور در مدل های متفاوت الکتروموتورهای AC به درک عمیق تر در طراحی و مشخصات در این نوع از موتورها نیاز است .

فواید استفاده از الکتروموتورهای سیر متناوب و یا AC

 • طرحریزی ساده و استوار
 • نرخ کم
 • برنامه ریزی استوار و میسر
 • بررسی توسط اینورتر قیمت مناسب

استاتور چیست ؟

استاتور و یا (stationary ) همانگونه که از اسمش پیداست به معنای پایدار و ثابت الکتروموتور AC است. اجزای تشکیل دهنده یک استاتور تعدادی تکه های کمقطر از فلزو آلمینیوم است که این تکه های فلز و آلمینیوم به شکل یک ستون توخالی به هم متصل شده اند.

در ضمن یک سری شیارهایی روی ورقه و یک سری سیم پیچی هایی(کلاف ) که داخل این شیارها دیده می شود. توسط هر سیم پیچی و یا کلافی که داخل آن موجود است یک آهن ربای الکتریکی درست می شود.این سیم پیچی الکتروموتور به طور مستقیم به یک منبع الکتریسیته متصل می شوندو با اتصال جریان مستقیم AC فضای الکتریسیته چرخنده ایجاد می کنند.

روتور چیست ؟

روتور چیست ؟

روتور و یا (rotating ) همانگونه که از اسمش پیداست به معنای گردان و چرخان الکتروموتور AC است.روتور سیم پیچی های چرخان داخل استاتور است که با همون حرکت چرخشی که انجام می دهد باعث به وجود آمدن میدان مغناطیسی می شود. روتور و یا آرمیچر متشکل از تعدادی برگه های نازک فولادی است که در داخل آن هسته هایی ازمس یا آلمینیوم دیده می شود.

انتقال استاتور به روتور به وسیله انرژی القای الکتریکی صورت می گیرد و گشتاور ایجاد شده برای چرخش به روتور یا آرمیچر نیرو وارد میکند و باعث چرخش آن می شود. روتور قفس سنجابی به دلیل طراحی مستحکم و بی آلایش که در 90 % موتور های الکتریکی استفاده می شود یکی از پرمصرف ترینهاست. لازم به ذکر است که بگویم هیچ موتور AC نمی تواند بدون استاتور و روتورباشد.

الکتروموتور یا موتور الکتریکی یکی از اصلی ترین قطعه های لوازم الکتریکی به شمار می رود. وجود مشکل یا خرابی توی این قطعه بر روی کل عملکرد دستگاه تاثیر می گذارد، شرکت تهویه گستر راگا در جهت تعمیر الکتروموتور وخدمات دیگری مانند سیم کشی های ساختمان، با بهره گیری از افرادی ماهر آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مینا اصغری
عضو تحریریه وب سایت

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی هستم و به زبان فرانسوی نیز تسلط نسبی دارم. استفاده از منابع معتبر و بین المللی در تهیه مقالات آموزشی و بررسی نکات به صورت جز به جز در حضور متخصصین، یکی از نقاط قوت من در فرآیند نویسندگی مطالبی است که من عهده دار آن ها می باشم.


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ارتباط با تهویه گستر راگا
جهت دریافت مشاوره کلیک نمایید